Sport to nasza pasja

 • Koszyk
 • Schowek
 • Porównaj

Koszyk jest pusty

Schowek jest pusty

Brak produktów w porównywarce

ALPINA ASHAWAY BABOLAT BLIZ CRAFT DUNLOP HEAD LUXILON PACIFIC TECNIFIBRE TOALSON TOKO WILSON YONEX

Płatności

                          ZASADY SPRZEDAŻY I PŁATNOŚCI

 

PŁATNOŚCI

 • eService - płatności on line
 • Za pobraniem - płatność za towar następuje przy odbiorze przesyłki- u listonosza, kuriera lub w urzędzie pocztowym.
  • Przelewem - po złożeniu zamówienia należy dokonać wpłaty na rachunek:

  Pekao SA.

  ING Bank Śląski


  Nazwa odbiorcy: Sport-Ski-Tenis , 53-135 Wrocław.  Przesyłka zostanie wysłana do Państwa niezwłocznie po wpływie pieniędzy na konto firmy.

   • Odbiór osobisty bezpośrednio w sklepie Wrocław

     

    DOWÓD ZAKUPU

    • Do każdego zamówienia dołączana jest faktura lub paragon. Faktura może być wystawiona na dowolną osobę.

     CZAS OCZEKIWANIA NA PACZKĘ

     • Czas dostawy to czas potrzebny na sprowadzenie towaru od dystrybutora (jeżeli nie mamy go na stanie) i na dostarczenie paczki listonoszowi lub kurierowi.
     • Zamówienia są realizowane niezwłocznie po ich otrzymaniu. Czas realizacji zamówień do 48 h lub do 5 dni roboczych jeżeli zamówiony produkt musimy sprowadzić od naszych partnerów handlowych.

     KOSZT DOSTAWY

     • Klient ponosi koszty wysyłki.
     • Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy bez dodatkowych kosztów: Sport-Ski-Tenis , 53-135 Wrocław
     • Poczta Polska - koszt przesyłki pobraniowej od 19 zł (waga/gabaryt).
     • Dostawa kurierem UPS - 22 PLN ( przedpłata ). 28 PLN ( pobranie ).

      

     NASZA GWARANCJA

     • Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta lub importera z wyjątkiem: naciągów, owijek,odzieży osobistej, piłek. Prosimy o zachowanie dokumentu zakupu do chwili wygaśnięcia gwarancji.

     REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

     • W celu anulowania zamówienia lub zmian w wyborze sposobu dostawy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71 3459827 lub 666 37 86 86 ewentualnie drogą mailową


      

                           REGULAMIN SPRZEDAŻY

      

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

      • Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem sportbros.pl jest Firma Sport-Ski-Tenis, z siedzibą we Wrocławiu,
      • Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny sportbros.pl
      • Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron tzn. kupującego i sprzedawcy
      • Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

      PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

      • Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
      • Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.
      • Sklep Internetowy potwierdza w formie elektronicznej i telefonicznej otrzymanie zamówienia.
      • W terminie 2 dni roboczych pracownik Sklepu Internetowego potwierdza telefonicznie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży
      • Brak potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie i formie określonej w pkt 4, powoduje, że złożona przez kupującego oferta zawarcia umowy sprzedaży nie jest wiążąca.
      • W razie odbioru towaru przez Kupującego-konsumenta w siedzibie we WROCŁAWIU umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą wydania Kupującemu towaru i nie jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
      • Czynności techniczne związane ze złożeniem i realizacją zamówienia, w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone w załączniku nr 1 na końcu strony "Wszystko o zakupach" niniejszego Regulaminu, stanowiącego jego integralną część.

      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

      • Konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, od dnia wydania zakupionego towaru.
       • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
       1. trwałego usunięcia opakowania producenta lub po rozpoczęciu użytkowania zakupionego produktu
       2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
        • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
        • Koszt związany ze zwrotem obciąża odstępującego od umowy.
        • W przypadku zwrotu przez Kupującego produktu w stanie zmienionym, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do potrącenia z należnej Kupującemu kwoty, równowartości stwierdzonej zmiany (szkody)
        • Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w przypadkach, o których mowa w pkt.2

        POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

        • Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny – powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
        • W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta – może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.

        PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

        • Wszystkie reklamacje muszą być składane pisemnie w siedzibie firmy(osobiście lub listem poleconym).
        • Za datę rozpoczęcia procedury reklamacyjnej uznaje się dzień wpłynięcia reklamacji do siedziby firmy Sport-Ski-Tenis
        • Wszelkie reklamacje winny być składane przez kupujących na zasadach i w terminach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Jeżeli kupującym jest konsument, procedura składania reklamacji odbywa się na zasadach i w terminach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        • Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2011 roku
        • Sklep Internetowy ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu
        • Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu
        • Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim
        • Jeżeli Kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmii zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego
        • Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.